Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU KIÊN GIANG

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018

Với những chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh ngay từ đầu năm; tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 của tỉnh có thuận lợi; một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, chỉ số phát triển công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu; dịch vụ vận tải, du lịch... Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đối tượng chính sách, hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức hiệu quả. An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Các hoạt động tổ chức đón tết Nguyên đán được tổ chức theo đúng tiến độ và nội dung kế hoạch đề ra…

Chi tiết

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh bên cạnh những yếu tố thuận lợi cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt là tình hình thời tiết diễn biến bất thường, mưa, bão nhiều hơn so với những năm gần đây trong khi chúng ta chưa chủ động thích ứng; đầu tư công tiếp tục thắt chặt; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh gây gắt... đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Nhưng, với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, cùng với việc tập trung và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; các mặt kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chi tiết

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, tình hình trong tỉnh cũng còn nhiều yếu tố gây khó khăn, bất lợi, nhưng nhờ có sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, một số công tác trọng tâm tháng 12/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2017 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, vận tải, du lịch, kim ngạch xuất khẩu tăng so tháng trước. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư; các sở, ngành tích cực chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và một số công tác trọng tâm tháng 11/2017

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017 tiếp tục duy trì ổn định, một số chỉ tiêu chủ yếu như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, chỉ số phát triển công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, xuất khẩu gạo và thủy sản, khách du lịch đều tăng so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá cao, thu ngân sách đạt so với dự toán. Giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm; các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn. Quốc phòng - an ninh thường xuyên tăng cường, trật tự xã hội ổn định; công tác giải quyết khiếu nại của công dân thường xuyên quan tâm giải quyết có hiệu quả, không để phát sinh điểm nóng, góp phần giữ ổn định an ninh, trật tự xã hội. Công tác tuần tra, kiểm soát trên vùng biển được tăng cường.

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội Quý III, 9 tháng đầu năm và một số công tác trọng tâm trong những tháng cuối năm 2017

Trong quý III và 9 tháng năm 2017, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, tập trung chỉ đạo, đều hành với tinh thần quyết tâm cao, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm, kết hợp với tăng cường sâu sát tình hình, khắc phục kịp thời những yếu kém phát sinh, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đầu tư. Kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, các khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng 2017 đạt 7,82% (cao hơn mức kế hoạch năm 2017 là 7,2%).

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8/2017

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 7 và 7 tháng có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt khá và tăng so cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, diện tích thả nuôi tôm, chỉ số phát triển công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch, thu hút đầu tư... Công tác kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường; công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản bước đầu khắc phục có hiệu quả; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản được kiểm soát. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017 của tỉnh tiếp tục chuyển biến. Hoạt động phát triển sản xuất nông lâm và thủy sản tiếp tục duy trì ổn định, nhất là công tác phòng chống hạn mặn, điều tiết nguồn nước để bảo vệ, phục vụ cho sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường tiếp tục được triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả tốt; kiểm soát không để phát sinh dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Hoạt động kinh doanh, đầu tư duy trì phát triển, vận tải ổn định; thu ngân sách đạt khá, du lịch tiếp tục tăng; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục được tăng cường và giữ vững ổn định…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng, một số công tác trọng tâm tháng 5/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu thực hiện đạt khá và tăng so với cùng kỳ: Thu ngân sách, vận tải, du lịch. Chỉ đạo phối hợp tổ chức tốt các sự kiện như: Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, các hoạt động lễ hội và tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Chuẩn bị tốt công tác hậu cần và nội dung làm việc với các Đoàn công tác của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Kiên Giang. Kỷ cương hành chính trong hội họp của các sở, ngành và địa phương có chuyển biến nâng lên…

Chi tiết

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2017

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế ổn định, các khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng từ 4,80 – 8,46%; các ngành, lĩnh vực sản xuất diễn biến thuận lợi. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; sản xuất công nghiệp ổn định và tăng trưởng khá so cùng kỳ; du lịch, dịch vụ có nhiều dấu hiệu tích cực, lượng khách du lịch tăng khá; công tác quản lý đầu tư và xây dựng được tập trung chỉ đạo đảm bảo đúng tiến độ, đặc biệt là tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2017

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng và 02 tháng đầu năm 2017 của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực; sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; một số chỉ tiêu kinh tế tăng khá so cùng kỳ như: Sản lượng khai thác thủy sản, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, vận tải, du lịch... Giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, lao động, việc làm và an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt yêu cầu đề ra.

Chi tiết

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2017 của tỉnh có chuyển biến tích cực, là tháng cao điểm của Tết nên các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, giao thông vận tải đều tăng cao. Một số chỉ tiêu chủ yếu như: Thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, vận tải đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Công tác kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường; thị trường hàng hóa dịp Tết phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 12/2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của tình hình nắng hạn nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu chủ yếu vượt kế hoạch và tăng so cùng kỳ.

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 11/2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2016 tiếp tục chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, vận tải, du lịch. Những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư được quan tâm chỉ đạo tháo gỡ. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện, quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án được tập trung xây dựng và triển khai…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 10/2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016 tiếp tục tăng trưởng; một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch.

Chi tiết
Các tin khác:
 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - vanphong.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3944977 , Fax: (0297) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "vanphong.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.