Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Định hướng - Chiến lược

Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2015 và chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2016

Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết

Chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2015

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng và bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chi tiết

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về vốn, xuất khẩu; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó đã hoàn thành, đưa vào khai thác và sử dụng các công trình: Cầu, đường giao thông, điện lưới quốc gia; tích cực kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp Thạnh Lộc và Phú Quốc; Rạch Giá và Phú Quốc được công nhận là đô thị loại II..., đánh dấu bước chuyển quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và trong thời gian tới, góp phần hoàn thành sớm một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch 05 năm 2011-2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP đạt 9,51%), tăng khá so năm 2013 (GDP đạt 9,4%), đạt khá so với mức tăng trưởng chung của cả nước (GDP đạt 5,8%) và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (xếp thứ 3/13 tỉnh, Tp, sau Long An và Đồng Tháp). Đối chiếu với các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND giao năm 2014, có 06 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 09 chỉ tiêu đạt, 03 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và 04 chỉ tiêu không đạt.

Chi tiết

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 tiếp tục phát triển và ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt còn thấp hơn so với năm 2012 nhưng trong điều kiện nền kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn thì đây là mức tăng trưởng khá và đạt khá so với tăng trưởng chung của cả nước (GDP đạt 5,4%) và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (xếp thứ 4/13 tỉnh, thành phố). Đối chiếu với các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND giao năm 2013, có 14/22 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và 6 chỉ tiêu không đạt.

Chi tiết

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Kiên Giang khoá VIII, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Thanh Nam – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã trình bày báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2012, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2013. Website Kiên Giang giới thiệu nội dung tóm tắt báo cáo này để bạn đọc theo dõi.

Chi tiết

Kiên Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14%/năm trong cả giai đoạn 2016 - 2020

Đến năm 2020, phấn đấu Kiên Giang có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội đạt khá trong vùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011 – 2015 đạt 13% và thời kỳ 2016 – 2020 là 14%.

Chi tiết

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Kiên Giang khoá VIII diễn ra sáng 18-7, thay mặt UBND tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Trần Thanh Nam đã trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Cổng thông tin UBND tỉnh Kiên Giang giới thiệu toàn văn báo cáo để bạn đọc tham khảo.

Chi tiết

Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Kiên Giang năm 2010, chương trình chỉ đạo, điều hành 2011

Website Kiên Giang giới thiệu toàn văn Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2010 và chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết

Giải pháp phát triển kinh tế năm 2010
Năm 2010 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm cuối của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006-2010 và là năm bản lề để xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ IX giai đoạn 2011-2015. Bước vào xây dựng kế hoạch năm 2010, dự báo tình hình kinh tế trong nước đã có dấu hiệu phục hồi, do nỗ lực phối hợp chống khủng hoảng và tác dụng của gói kích cầu. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được kiểm soát và giữ ổn định, tăng trưởng kinh tế của tháng sau cao hơn tháng trước…
Chi tiết

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2009

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2009.

 

Chi tiết

Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006-2010

Sau khi xem xét nội dung Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006-2010 do Sở Bưu chính-Viễn thông chủ trì lập; ngày 1/3/2007, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 376/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Bưu chính-Viễn thông phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị và thành phố, lập các dự án, kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đã được phê duyệt.

Chi tiết

Giải pháp nào để phát triển kinh tế năm 2008

Năm 2008 là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội, với những thuận lợi và thách thức đan xen nhau, đòi hỏi phải có những giải pháp quan trọng hữu hiệu, phải có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của các ngành - các địa phương trong tỉnh, Kiên Giang mới có thể hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra…

Chi tiết

Nghĩ về những giải pháp để phát triển thương mại năm 2008
Năm 2007, sau một năm gia nhập WTO, người tiêu dùng Việt Nam không những không được hưởng giá rẻ theo cạnh tranh quốc tế mà còn phải chịu lạm phát chung cả năm tăng 12,6% và giá thực phẩm cả năm cũng tăng 21%. Năm 2008, thương mại Kiên Giang cần những giải pháp gì để có thể phát triển?
Chi tiết

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 ban hành ngày 09/01/2008
Chi tiết

Hiện trạng và định hương phát triển CNTT-TT tỉnh Kiên Giang
Kiên Giang là một tỉnh nằm cách xa các Trung tâm Khoa học - công nghệ của cả nước, để phát huy được những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên cần đẩy mạnh ứng các thành tựu nghiên cứu KHCN vào thực tiễn đời sống, cần có những bước đột phá...
Chi tiết
 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - vanphong.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3944977 , Fax: (0297) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "vanphong.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.