Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM

Các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền học tập và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/BTG, ngày 16-6-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội về 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành cuộc điều tra và cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chi tiết

Gò Quao tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 05/10, huyện Gò Quao tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017. Tham dự hội thi có 17 đội đến từ 11 xã, thị trấn và các Trường THPT Định An, Gò Quao, Vĩnh Thắng, Trường PTDT Nội trú, Đảng ủy Y tế, Đảng ủy Công an huyện.

Chi tiết

Huyện Vĩnh Thuận: Tổ chức Hội thi Cựu chiến binh kể chuyện Bác Hồ

Sáng ngày 12-9-2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội thi Cựu chiến binh kể chuyện Bác Hồ năm 2017. Tham gia Hội thi có 07 đội là hội viên Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, mỗi đội cử 01 thành viên kể 01 mẩu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và rút ra ý nghĩa để bản thân, cơ quan, đơn vị, địa phương vận dụng thực hiện.

Chi tiết

Kiên Giang: Quyết tâm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học và làm theo Bác

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từng chi bộ, đảng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Chi tiết

Nâng cao vai trò của tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng

Theo đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cho biết Tỉnh ủy vưa ban hành Công văn 433-CV/TU, ngày 04-8-2017 “về việc thực hiện chủ đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong phiên họp ngày 29-5-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chọn Chủ đề trong năm 2017-2018 “Nâng cao vai trò của tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chi tiết

Đẩy mạnh hơn nữa việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 312-CV/BTG ngày 22-6-2017 “Về việc đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chi tiết

Hoàn thành việc kiểm tra Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thực hiện Quyết định số 618-QĐ/TU và Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 03-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn Kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Chi tiết

Huyện An Minh: Học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch làm theo; đưa việc học tập và làm theo gắn với nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chi tiết

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 25/5, Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đối với Ban Thường vụ Thị ủy Hà Tiên.

Chi tiết

Lấy kết quả học tập Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm

Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên huyện Kiên Lương đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, tự soi rọi, chỉnh sửa bản thân mình, ý thức hơn trong thực thi công vụ và trong phục vụ nhân dân.

Chi tiết

Huyện Kiên Lương và Giang Thành tổ chức Hội thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) và kỷ niệm 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, huyện Kiên Lương và huyện Giang thành tổ chức Hội thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong hai huyện về tham dự.

Chi tiết

Kiên Giang tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Sáng ngày 18/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại 63 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo. Tại điểm cầu Kiên Giang, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự, chủ trì.

Chi tiết

Huyện Hòn Đất: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ

Qua 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách (TTĐĐPC) Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến trong nhận thức, xác định việc học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.

Chi tiết

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước, nói đi đôi với làm của người đứng đầu, của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chuyên đề toàn khóa, đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong toàn Đảng bộ.

Chi tiết

Kiên Giang: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 03-3-2017, thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chi tiết
Các tin khác:
 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - vanphong.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3944977 , Fax: (0297) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "vanphong.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.