Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM

Huyện Kiên Lương: Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân

Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Kiên Lương (Kiên Giang), nhiều kết quả bước đầu được ghi nhận, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những nhiệm vụ mục tiêu năm 2016-2017. Qua đó, có nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan tỏa, đạt kết quả cao, nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Chi tiết

Thị xã Hà Tiên: Duy trì và nhân rộng tấm gương các tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thị ủy xác định: Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa chính trị quan trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều hình thức, giải pháp cụ thể, sát hợp tình hình thực tiễn của Thị xã. Qua đó kịp thời phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Chi tiết

Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 26/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trị hội nghị.

Chi tiết

Tỉnh Kiên Giang triển khai học tập Chuyên đề năm 2018

Sáng ngày 12/01/2018, Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai học tập Chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bằng hình thức học tập trực tuyến với 06 điểm cầu ở tỉnh và 15 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố. Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy.

Chi tiết

Huyện Giang Thành: Tập trung kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chủ chốt các cấp

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua đó, nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu về đạo đức, lối sống, tác phong chuẩn mực, gần dân, sát dân, chủ động đối thoại và giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Chi tiết

Huyện Giồng Riềng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chủ chốt các cấp

Những năm qua, thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đã góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn huyện Giồng Riềng.

Chi tiết

Huyện Hòn Đất: Tập trung theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch tập thể, bản cam kết cá nhân học tập và làm theo Bác

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện, các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường quán triệt, học tập, tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chi tiết

Huyện Gò Quao: Nâng cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đặc biệt là triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, đa số cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu trên mọi lĩnh vực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh kịp thời.

Chi tiết

Ban Tuyên giáo Trung ương: Gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Công văn số 3652-CV/BTGTW, ngày 20-11-2017 về việc “Gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chi tiết

Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn thực hiện Chuyên đề năm 2018

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 20-11-2017 học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mục đích là nhằm xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi tiết

25 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt chất lượng cao

Sau gần một năm triển khai phát động cuộc thi sáng tác, biểu diễn, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh đợt I, Ban Giám khảo cấp tỉnh đã xét chọn đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng 2 tác phẩm đạt giải nhất, 7 tác phẩm giải nhì, 9 tác phẩm giải ba và 7 tác phẩm giải khuyến khích.

Chi tiết

Hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTG, ngày 25-10-2017 sơ kết 02 năm  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt Chỉ thị số 05).

Chi tiết

Các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền học tập và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/BTG, ngày 16-6-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội về 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành cuộc điều tra và cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chi tiết

Gò Quao tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 05/10, huyện Gò Quao tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017. Tham dự hội thi có 17 đội đến từ 11 xã, thị trấn và các Trường THPT Định An, Gò Quao, Vĩnh Thắng, Trường PTDT Nội trú, Đảng ủy Y tế, Đảng ủy Công an huyện.

Chi tiết

Huyện Vĩnh Thuận: Tổ chức Hội thi Cựu chiến binh kể chuyện Bác Hồ

Sáng ngày 12-9-2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội thi Cựu chiến binh kể chuyện Bác Hồ năm 2017. Tham gia Hội thi có 07 đội là hội viên Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, mỗi đội cử 01 thành viên kể 01 mẩu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và rút ra ý nghĩa để bản thân, cơ quan, đơn vị, địa phương vận dụng thực hiện.

Chi tiết
Các tin khác:
 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - vanphong.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3944977 , Fax: (0297) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "vanphong.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.