Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Thông tin được đưa ngày: 12-10-2017
Chuyển biến tích cực về công tác cải cách hành chính ở thành phố Rạch Giá

Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2017 của tỉnh làm việc với UBND thành phố Rạch Giá - Ảnh: Mỹ Xuyên

Thành phố Rạch Giá có vị trí rất quan trọng, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Kiên Giang, những năm qua, nhất là năm 2016 và 10 tháng đầu năm 2017, công tác cải cách hành chính (CCHC) của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo báo cáo của UBND thành phố về kết quả công tác CCHC năm 2017 cho thấy, năm 2016 thành phố được UBND tỉnh đánh giá một trong 3 đơn vị cấp huyện đạt loại xuất sắc về công tác CCHC, đứng đầu toàn tỉnh với điểm số 92/100 điểm. Phát huy kết quả đó, năm 2017 Thành ủy, UBND thành phố quyết tâm tập trung chỉ đạo thực hiện công tác CCHC với nhiều giải pháp và đã tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Về công tác chỉ đạo điều hành, UBND thành phố đã kịp thời ban hành các kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2017 với 17 nhiệm vụ và đến nay đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, ngoài ra UBND thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác kiểm tra đôn đốc được tiến hành thường xuyên qua đó phát hiện các hạn chế, yếu kém để chấn chỉnh. Về cải cách thể chế, đã tập trung chỉ đạo công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn, nhất là pháp luật có liên quan mật thiết đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm; công tác cải cách thủ tục hành chính được kiểm soát khá chặt chẽ, thành phố đã in và cấp cho các phường, xã bộ thủ tục hành chính đã cập nhật mới nhất để niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông khá tốt, thành phố đã duy trì thực hiện cơ chế một cửa điện tử vài năm nay đem lại hiệu quả tốt, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn đạt trên 99%, đã tập trung chỉ đạo cải thiện tình trạng trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai và bước đầu có kết quả tích cực, thành phố cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh triển khai phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức và cá nhân có sự chọn lựa trong việc giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố được thực hiện theo đúng quy định, xây dựng quy chế làm việc rõ ràng, phân cấp quản lý và thực hiện phân cấp khá tốt trên các lĩnh vực; quan tâm công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, 92,9% công chức phường, xã đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năm 2017 đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định được 14 công chức, tinh giản biên chế đạt chỉ tiêu kế hoạch, thành phố đã tập trung hoàn thành việc xây dựng lại đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế các cơ quan hành chính và đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập để trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện; cải cách tài chính công được thực hiện với kết quả khả quan, 100% cơ quan hành chính cấp thành phố và phường, xã và 100% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tài chính và điểm nổi bật là các phường, xã đã tiết kiệm chi hành chính hiệu quả để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động; hiện đại hóa nền hành chính được quan tâm thực hiện tốt theo hướng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính được đẩy mạnh, 100% công chức thành phố được trang bị máy vi tính có kết nối mạng, sử dụng hộp thư điện tử công vụ khá phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức để trao đổi công việc; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008 có hiệu quả tại cấp thành phố và đang mở rộng ra các phường xã theo mục tiêu và lộ trình chung của tỉnh. Những chuyển biến và kết quả đạt được trong công tác CCHC của thành phố đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, thành phố Rạch Giá cũng còn những hạn chế, bất cập và nhiều việc phải làm để đẩy mạnh công tác CCHC theo các mục tiêu trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã đề ra, như từ đầu năm đến nay, UBND thành phố chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý; theo dõi việc thi hành pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội còn hạn chế; kiểm soát thủ tục hành chính và niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định có mặt chưa đạt yêu cầu, vẫn còn tình trạng yêu cầu tổ chức, công dân thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định; tỷ lệ thủ tục hành chính cấp thành phố đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa đạt thấp (71%), tỷ lệ giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai trễ hẹn còn cao; công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ CCHC có mặt chưa kịp với yêu cầu chỉ đạo của tỉnh, chưa huy động được nhiều lực lượng tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức về CCHC.

Với kết quả đạt được đã phản ánh sự nỗ lực và quyết tâm cao của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức thành phố Rạch Giá trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC thời gian qua, hy vọng những tháng còn lại của năm 2017, thành phố Rạch Giá tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sớm khắc phục các hạn chế, yếu kém để công tác CCHC của thành phố tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và vững chắc hơn nữa./.

Hà Chiến

[Trở về]

Các tin đã đưa:

 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3944977 , Fax: (0297) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.