Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Thông tin được đưa ngày: 11-4-2017
Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2017

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế ổn định, các khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng từ 4,80 – 8,46%; các ngành, lĩnh vực sản xuất diễn biến thuận lợi. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; sản xuất công nghiệp ổn định và tăng trưởng khá so cùng kỳ; du lịch, dịch vụ có nhiều dấu hiệu tích cực, lượng khách du lịch tăng khá; công tác quản lý đầu tư và xây dựng được tập trung chỉ đạo đảm bảo đúng tiến độ, đặc biệt là tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện…

Năm 2017, là năm thứ hai triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2021 và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Ngay từ đầu năm, tuy gặp không ít khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, thị trường cạnh tranh gay gắt, nhưng nhờ UBND tỉnh đã sớm cụ thể hóa các chủ trương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Quốc hội, của Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đến các sở, ngành và địa phương, trong quá trình thực hiện, đã có nhiều cố gắng khi xử lý những vướng mắc, kịp thời động viên các ngành, các cấp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân tăng cường đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời, quan tâm củng cố quốc phòng-an ninh, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp… đã góp phần đưa kinh tế-xã hội quý I/2017 của tỉnh tiếp tục ổn định, có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội trong quý I/2017 đạt được cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH QUÝ I/2017

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

Để bảo đảm thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, trong quý I/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, xử lý ở các khâu then chốt, trọng yếu trong từng khu vực kinh tế, nhằm tạo tiền đề, sức bật mới cho những tháng tiếp theo. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo sát lĩnh vực, địa bàn chỉ đạo, quản lý; bám sát công việc, nắm chắc tình hình, để có biện pháp chỉ đạo phù hợp, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh; công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được tăng cường.

Cụ thể trên từng khu vực như sau:

- Việc cơ cấu lại ngành Nông nghiệp được tâp trung triển khai. Đã tổ chức công bố Điều chỉnh Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn theo hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Xây dựng Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/02/2017 về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện, cùng các chương trình, đề án, dự án thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Hạ tầng thủy lợi cho sản xuất như: Các cống ven biển kiểm soát mặn xâm nhập; đắp đặp ngăn mặn, giữ ngọt bảo vệ sản xuất vụ Mùa và Đông Xuân 2016-2017 được chỉ đạo triển khai, đầu tư; Kế hoạch đảm bảo an toàn nguồn nước sinh hoạt, nước cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản được triển khai thực hiện.

Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; nhất là dịch muỗi hành trên lúa được tăng cường. UBND tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát, đánh giá thiệt hại do dịch muỗi hành để đề ra biện pháp khắc phục.

Gia tăng sản lượng tôm được chú trọng; đã tổ chức các chuyến khảo sát tình hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế một số huyện vùng U Minh Thượng, tình hình nuôi tôm công nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên; làm việc với các doanh nghiệp nuôi tôm để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc, nhằm phát triển nhanh nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn.

Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ được xác định là khâu có tiềm năng lợi thế, có nhiều triển vọng phát triển nhằm từng bước đưa sản xuất nông nghiệp có giá trị gia tăng cao được tích cực xúc tiến đầu tư.

- Về đầu tư công 2017, UBND tỉnh đã sớm hoàn thành việc giao kế hoạch vốn cho các ngành, địa phương ngay trong tháng 01/2017 (riêng vốn ngân sách tỉnh giao trong tháng 12/2016), ban hành Chỉ thị đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Giao thông nông thôn: Đến nay đã hoàn thành việc phê duyệt danh mục và các thủ tục chuẩn bị đầu tư để tổ chức đấu thầu, triển khai thực hiện trong quý II/2017. Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh được chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn.

Phát triển sản xuất tại khu công nghiệp được quan tâm; đã tổ chức các đoàn khảo sát, làm việc,... nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

- Công tác xúc tiến đầu tư được chỉ đạo đổi mới, đặc biệt là xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp, du lịch. Du lịch vùng Rạch Giá, Hà Tiên và các đảo thuộc Kiên Hải, Kiên Lương được chú trọng phát triển; đã tổ chức khảo sát, đánh giá lại tiềm năng nhằm định hướng phát triển hiệu quả, hợp lý. Đầu tư Phú Quốc tiếp tục được quan tâm; đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh với các nhà đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu; gắn với rà soát cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn.

- Các sự kiện quan trọng được chỉ đạo chuẩn bị, triển khai: Tham gia sự kiện Năm Du lịch quốc gia tại tỉnh Lào Cai, chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới tại Phú Quốc,..

- Việc quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất được chú trọng. Đã tiến hành thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các doanh nghiệp đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Các giải pháp ngăn chặn xung đột và tranh chấp ngư trường trên vùng biển được tăng cường.

- Phòng chống các dịch bệnh mùa khô được quan tâm. Công tác quản lý tài chính gắn với kiện toàn hệ thống bệnh viện đa khoa trong toàn tỉnh được chấn chỉnh, nhất là các tồn tại trong cấp thẻ và thanh toán bảo hiểm y tế.

- Ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là việc chấp hành và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Duy trì họp Thường trực UBND tỉnh, Thành viên UBND tỉnh thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành; họp thường kỳ UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng và quý. Đồng thời, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy cho ý kiến về Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đề án thành lập đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Phú Quốc; Đề án thành lập huyện Thổ Châu tỉnh Kiên Giang; Đề án tổ chức lại hệ thống tổ chức bộ máy ngành y tế tỉnh Kiên Giang; Quy hoạch xây dựng Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; và chủ trương đầu tư của một số doanh nghiệp…

2. Tình hình kinh tế - xã hội

2.1. Tăng trưởng kinh tế; phát triển các ngành và lĩnh vực:

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (theo giá so sánh 2010) quý I/2017 ước tính đạt 10.646 tỷ đồng, tăng 7,39% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực I tăng  4,8%; khu vực II tăng 7,61%; khu vực III tăng 8,46%.

- Sản xuất nông nghiệp, thủy sản và nông thôn:

Vụ Mùa gieo trồng với diện tích 47.432 ha, đạt 114,29% kế hoạch, bằng 78,89% so với cùng kỳ (giảm 12.696 ha); đến nay, đã thu hoạch dứt điểm 37.077 ha, bằng 78,16% tổng diện tích gieo sạ, năng suất gieo trồng bình quân đạt 2,87 tấn/ha, sản lượng thu hoạch 136.354 tấn, bằng 71,34% kế hoạch, tăng 26,79% so với cùng kỳ. Vụ Đông Xuân gieo trồng được 298.748 ha, bằng 99,26% kế hoạch, thu hoạch được 205.096 ha, đạt 68,65% diện tích gieo trồng, năng suất thu hoạch bình quân ước đạt 6,06 tấn/ha. Diện tích bị nhiễm bệnh trên lúa, chủ yếu là bệnh muỗi hành 15.596 ha, nhiều nhất là ở các huyện Hòn Đất và Giồng Riềng. Vụ Hè Thu diện tích gieo trồng sớm được 52.609 ha, đạt 17,84% kế hoạch.

Thủy sản: Sản lượng khai thác và nuôi trồng 156.453 tấn, đạt 20,73% kế hoạch và tăng 2,97% so cùng kỳ. Trong đó, diện tích tôm nuôi đạt 99.424 ha, đạt 87,99% kế hoạch và tăng 8,23% cùng kỳ; sản lượng tôm nuôi đạt 6.523 tấn đạt 10,35% kế hoạch và tăng 21,81% cùng kỳ.

Trong quý I/2017, đã quyết định công nhận thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh đạt 36 xã.

- Chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành tăng 5,31% so với quý I/2016, tăng cao nhất là ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước đá tăng 7,19%. Giá trị sản xuất công nghiệp 8.127 tỷ đồng, đạt 19,13% kế hoạch và tăng 6,53% so với cùng kỳ.

- Thương mại, dịch vụ và du lịch tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 21.025,73 tỷ đồng, đạt 25,18% kế hoạch và tăng 19,85% so cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng khá ổn định, tháng 3 tăng 0,03% so với tháng trước, sau 3 tháng tăng 0,9% so với tháng 12 năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu 77,88 triệu USD, đạt 19,47% kế hoạch và giảm 19,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 17,15 triệu USD, đạt 34,3% kế hoạch và tăng 115,18% so với cùng kỳ.

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, tăng cường cải thiện nâng cấp cơ sở lưu trú để chuẩn bị cho mùa du lịch 2017. Trong quý I, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng khá, ước đạt 1,46 triệu lượt khách, đạt 25,1% kế hoạch và tăng 5,9% so cùng kỳ, trong đó: Khách đến cơ sở kinh đoanh du lịch 611.441 lượt; khách quốc tế 110.739 lượt tăng 10,7% so cùng kỳ. Riêng huyện Phú Quốc đón hơn 541 ngàn lượt, tăng 18,9% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 94.822 lượt, tăng 13,9% so cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách 2.584,7 tỷ đồng, đạt 29,25% dự toán. Tổng chi ngân sách 2.553,29 tỷ đồng, đạt 21,4% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 818,102 tỷ đồng, đạt 20% so dự toán.

- Nguồn vốn hoạt động ngân hàng trên địa bàn ước đạt 59.160 tỷ đồng, tăng 3% so quý IV/2016. Trong đó, vốn huy động tại địa phương ước đạt 33.500 tỷ đồng, tăng 2,2% so với quý IV/2016; chiếm tỷ trọng 56,63%/tổng nguồn vốn. Doanh số cho vay ước đạt 23.500 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 46.600 tỷ đồng, tăng 2,78% so quý IV/2016; nợ xấu chiếm 1,29%/tổng dư nợ. Nợ xấu của Ngân hàng chính sách xã hội năm 2016 chiếm tỷ lệ cao (2,3%).

- Tình hình kinh doanh và đầu tư tiếp tục chuyển biến tích cực: Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập mới 281 doanh nghiệp, bằng 96% so cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 2.580 tỷ đồng, bằng 89% so cùng kỳ, nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 8.857 doanh nghiệp với vốn đăng ký 70.110 tỷ đồng; thực hiện thủ tục giải thể 65 doanh nghiệp, giảm 19% so cùng kỳ. Chấp thuận chủ trương đầu tư cho 04 dự án, với diện tích 8,86 ha; cấp 04 chứng nhận đầu tư, diện tích 27,04 ha với tổng nguồn vốn 1.824,14 tỷ đồng. Tại huyện Phú Quốc, hiện có 251 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch, có 192 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, 30 dự án đã đi vào hoạt động với diện tích 2.075 ha.

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Kiên Giang năm 2016 thuộc nhóm tốt, được xếp hạng 13/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 5/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tiếp tục giảm tính từ năm 2013 cho đến nay (năm 2013 hạng 3; 2014 hạng 9 và 2015 hạng 11).

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Kế hoạch vốn cho các ngành, địa phương được hoàn thành ngay trong tháng 01/2017 (riêng vốn ngân sách tỉnh giao trong tháng 12/2016). Tính đến ngày 15/3/2017, giá trị giải ngân đạt 14,75% (thấp hơn 2,23% so với cùng kỳ năm 2016); một số đơn vị chưa có giá trị giải ngân (0%) như: Công an tỉnh, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, huyện Kiên Hải, huyện Kiên Lương,...

2.2. Về văn hóa – xã hội

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã sơ kết học kỳ I và triển khai kế hoạch nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017. Tiếp tục kiểm tra, thẩm định và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia các cấp, đến nay toàn tỉnh có 207 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 23 trường so với cùng kỳ. Công nhận 15 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học thời điểm tháng 12/2016. Tổ chức tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp và triển khai hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy chế thi và phương án thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra từ ngày 21 đến 24/6/2017.

Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe tiếp tục được duy trì và tăng cường. Kiểm soát chặt chẽ tình hình thực phẩm, không có vụ ngộ độc xảy ra. Tình hình dịch bệnh giảm so với cùng kỳ.

Lao động, việc làm và công tác an sinh xã hội được quan thực hiện. Giải quyết việc làm cho 7.245 lượt lao động, đạt 20,7% so kế hoạch; đào tạo nghề 6.278 người, đạt 25,11% so kế hoạch; trợ cấp xã hội và cấp bảo hiểm y tế cho 46.000 đối tượng. Tổng số người tham gia bảo hiểm y tế là 1.305.195 người, đạt 74,06% dân số toàn tỉnh (kế hoạch năm 2017 phấn đấu đạt 79%).

Tổ chức tốt nhiều hoạt động tuyên tuyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch và các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; ngày thành lập Đảng 03/2. Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh và sơ kết giai đoạn I xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc.

2.3. Quốc phòng, đối ngoại, thanh tra, tư pháp

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trong quý I tiếp tục được giữ vững, ổn định. Các ngành chức năng đã tổ chức lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên nắm tình hình an ninh trật tự diễn biến trên tuyến biên giới. Công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 242 vụ, giảm 42 vụ so với cùng kỳ. Buôn lậu vận chuyển hàng nhập lậu tăng so với cùng kỳ. Trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, xảy ra 61 vụ (giảm 14 vụ), làm chết 34 người (giảm 15 người), bị thương 46 người (giảm 16 người). Xảy ra 17 vụ cháy, nổ (không tăng giảm) làm chết 01 người, bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 15,6 tỷ đồng.

Thanh tra toàn tỉnh thực hiện tổng số 30 cuộc thanh tra đối với 30 đơn vị liên quan chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản, tài chính ngân sách và việc thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng. Xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách 03 cá nhân, thu nộp ngân sách nhà nước 428 triệu đồng. Có nhiều cố gắng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại liên quan đến các phương án giải tỏa bồi thường cho các hộ dân khi nhà nước thu hồi đất.

Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào tuân thủ tốt các quy trình về xin phép cho đoàn ra, đoàn vào và các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh (cử và cho phép 43 đoàn ra với tổng số 241 lượt người; cho phép 34 đoàn vào với  tổng số 471 lượt người). Thường xuyên nắm tình hình an ninh trật tự diễn biến trên tuyến biên giới.

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016 gồm 98 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và 03 quyết định do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực một phần.

2.4. Công tác xây dựng chính quyền

Trình Bộ Chính trị Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang; hoàn chỉnh Đề án tổ chức lại hệ thống sự nghiệp ngành Y tế. Tổng kết công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước giai đoạn 2007-2016; tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính đến nay được 13/37 đơn vị (09/22 sở, ngành và 04/15 huyện), đạt 35%. Phê duyệt 98/99 trường hợp tinh giản biên chế đợt I/2017 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế ổn định, các khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng từ 4,80 – 8,46%; các ngành, lĩnh vực sản xuất diễn biến thuận lợi. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; sản xuất công nghiệp ổn định và tăng trưởng khá so cùng kỳ; du lịch, dịch vụ có nhiều dấu hiệu tích cực, lượng khách du lịch tăng khá; công tác quản lý đầu tư và xây dựng được tập trung chỉ đạo đảm bảo đúng tiến độ, đặc biệt là tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Kinh tế - xã hội tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn một số ngành, lĩnh vực còn nhiều khó khăn, nhất là sản xuất nông nghiệp, diện tích vụ Mùa nhiều năm liền bị thiệt hại nặng cần quan tâm việc chỉ đạo chuyển đổi sản xuất, công tác dự báo và phòng, chống dịch bệnh, thiên tai còn nhiều hạn chế; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục sụt giảm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh liên tục giảm trong nhiều năm rất đáng quan tâm. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều hạn chế mặc dù chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt. Khiếu nại đông người vẫn còn nhiều. Tội phạm trật tự xã hội giảm nhưng tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng. Công tác quản lý, bảo vệ ngư trường chưa tốt, để xảy ra nhiều tranh chấp trên biển và còn tiềm ẩn kéo dài; ngư dân ta sang vùng biển các nước lân cận đánh bắt hải sản bị bắt có chiều hướng tăng. Việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại một số đơn vị và địa phương còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II/2017

Trên cơ sở công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội quý I/2017, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các nhiệm vụ trên tất cả các ngành và lĩnh vực với tinh thần khẩn trương và quyết liệt nhằm đạt được các mục tiêu cao nhất, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 theo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 619/CT-UBND ngày 20/3/2017 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017. Đôn đốc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các công trình, dự án để giải ngân vốn được giao, nhất là đối với các sở, ngành chưa có giá trị giải ngân hoặc còn đạt rất thấp như: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, ...; các huyện: Vĩnh Thuận, Kiên Hải, Kiên Lương, Giang Thành, thị xã Hà Tiên,... Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai ngay việc kiểm tra tiến độ thực hiện tại các địa phương tính đến ngày 15/3/2017 vẫn chưa có số liệu giải ngân vốn, báo cáo UBND tỉnh để xử lý trách nhiệm.

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về sản phẩm hàng hóa phục vụ cho chế biến xuất khẩu và giao thương hàng hóa qua biên giới; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, thông tin thị trường; nỗ lực tập trung thực hiện nâng cao chất lượng hàng hóa, nhất là các mặt hàng chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu. Để thực hiện tốt các nội dung này, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp xuất khẩu, đề xuất những giải pháp kịp thời để hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp; phối hợp với Cục Hải quan Kiên Giang để đẩy nhanh tiến độ thành lập Chi cục Hải quan thành phố Rạch Giá, nhằm tạo thuận lợi trong thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa của các doanh nghiệp.

Tiếp tục duy trì và phát triển thế mạnh của một số ngành công nghiệp chế biến. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp hiện có, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có lòng tin, tiềm lực để đầu tư phát triển vào các ngành công nghiệp có khả năng cạnh tranh, có công nghệ thích hợp, dễ tiếp thu và có nhu cầu cao trong tương lai, vừa đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước để  hạn chế nhập khẩu, vừa đáp ứng xuất khẩu, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ.

4. Chỉ đạo thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông Xuân năm 2016-2017. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ lúa Hè Thu, thả nuôi tôm phấn đấu đạt, vượt kế hoạch đề ra; chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất rau màu, cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản các loại, nhất là nuôi thủy sản ven biển, ven đảo. Theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, tôm nuôi và chất lượng nguồn nước, môi trường để có các giải pháp phòng trừ kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

5. Tập trung giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại của người dân, nhất là các khiếu nại đông người. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện việc sử dụng đất đai của các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

6. Tập trung đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong việc tổ chức kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Quốc tế Lao động (01/5), Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây của đồng bào dân tộc Khmer,... Chỉ đạo thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ hàng không. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Tiếp tục duy trì và tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 01 năm hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot, Campuchia.

Tăng cường quản lý, bảo vệ tốt ngư trường, vùng biển, hạn chế thấp nhất xung đột trên biển xảy ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ngư dân chấp hành tốt việc khai thác hải sản đã được phân vùng; không khai thác hải sản làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.

7. Các sở, ngành có liên quan tổ chức điều tra xã hội học đo lường mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với các dịch vụ hành chính công; triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2017-2020; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh. Đẩy mạnh nhiệm vụ chính quyền điện tử năm 2017, tập trung xây dựng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước, triển khai các dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 theo danh mục quy định của Văn phòng Chính phủ. Triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo. Tiếp tục tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhằm giảm bớt giấy tờ hành chính, tiết kiệm chi phí hành chính. Sửa đổi Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, phù hợp với Nghị định số 09/2017/ND-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

8. Các sở, ngành chuyên môn rà soát, tham mưu UBND tỉnh để chuẩn bị các nội dung trình và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2017. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục xây dựng các chương trình, đề án, dự án thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 08/3/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Các ngành và địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành và địa phương căn cứ vào chương trình công tác quý II/2017 của UBND tỉnh đề ra kế hoạch thực hiện./.

Phòng Tổng hợp - VP.UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin đã đưa:

 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3944977 , Fax: (0297) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.