Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Thông tin được đưa ngày: 13-12-2017
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, một số công tác trọng tâm tháng 12/2017

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2017 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, vận tải, du lịch, kim ngạch xuất khẩu tăng so tháng trước. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư; các sở, ngành tích cực chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh…

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Trong tháng, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung báo cáo và trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề về ngân sách và Kỳ họp lệ cuối năm 2017.

- Họp rà soát tổng thể nội dung Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặt biệt Phú Quốc, để chuẩn bị báo cáo cho Hội đồng thẩm định Trung ương và tiếp tục hoàn chỉnh Đề án trình Quốc hội trong thời gian tới.

- Làm việc ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân chậm vốn đầu tư công năm 2017 và vốn chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017. Chỉ đạo đến cuối năm giải ngân hết vốn, hoặc chuyển vốn trong nội bộ dứt điểm năm 2017, không cho chuyển vốn sang năm 2018. Việc giải ngân vốn sẽ là 01 tiêu chuẩn xét thi đua cuối năm trong cụm khối thi đua.

- Triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hội nghị như: Sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; triển khai Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ; sơ kết 05 năm thực hiện Đề án "Thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Kiên Giang" giai đoạn 2013-2017.

- Tiếp và làm việc với Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về khảo sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại tỉnh; làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo kế hoạch năm 2017 và tình hình xây dựng kế hoạch năm 2018 theo định hướng chương trình thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Về kinh tế

Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo sạ lúa là 735.266 ha tăng 1,07% kế hoạch, bằng 95,98% so cùng kỳ. Tổng diện tích thu hoạch lúa cả năm ước đạt 724.811/735.266 ha, đạt 98,58% diện tích gieo sạ (còn lại 10.455 ha bị thiệt hại do hạn mặn và dịch muỗi hành của vụ Mùa và Đông Xuân 2016-2017). Trong đó diện tích sản xuất lúa chất lượng cao chiếm 75,13% tổng diện tích sản xuất lúa. Năng suất thu hoạch lúa bình quân ước đạt 5,6 tấn/ha, giảm 0,61 tấn/ha so kế hoạch (kế hoạch 6,21 tấn/ha). Sản lượng thu hoạch lúa cả năm ước đạt 4.056.126 tấn, đạt 89,73% kế hoạch (kế hoạch năm 2017 là 4.520.389 tấn, giảm hụt 105.564 tấn so với kế hoạch, giảm 464.263 tấn so với cùng kỳ).

Thủy sản: Trong tháng, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 65.026 tấn, tính chung 11 tháng tổng sản lượng 709.273 tấn, đạt 93,9% kế hoạch và tăng 8,6% so với cùng kỳ. Diện tích tôm nuôi 119.488 ha, đạt 105,7% kế hoạch; sản lượng thu hoạch 11 tháng 62.176 tấn, đạt 98,6% kế hoạch và tăng 20,7% so với cùng kỳ ; (ước cả năm sản lượng thu hoạch ước đạt 65.190 tấn, tăng 3,4% kế hoạch và tăng 14,62% so cùng kỳ).

Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản. Đến ngày 07/11/2017, tổng số tàu được UBND tỉnh phê duyệt và tiến hành đầu tư là 57 tàu. Các tổ chức tín dụng đã thực hiện ký hợp đồng cho vay đóng mới và nâng cấp 43 tàu , với số tiền cam kết cho vay là 289,57 tỷ đồng, đã thực hiện giải ngân 270,51 tỷ đồng, (riêng trong năm 2017 đã cho vay 17 tàu, với số tiền 134 tỷ đồng).

Trong năm 2017 toàn tỉnh có 12 xã đạt chuẩn nông nông mới, đạt 109,09% kế hoạch. Qua đó, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ khi triển khai đến nay lên 40 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.761 tỷ đồng, tăng 6,8% so với tháng trước; tính chung 11 tháng giá trị sản xuất công nghiệp 36.865 tỷ đồng, đạt 86,7% kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ

Thương mại, dịch vụ và du lịch:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 7.504 tỷ đồng, tăng 2,9% so tháng trước. Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 76.908 tỷ đồng, đạt 92,11% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ.

- Tổng lượt khách du lịch trong tháng 375,7 ngàn lượt, giảm 0,81% so với tháng trước; tổng lượt khách du lịch 11 tháng 5,6 triệu lượt, giảm 2,7% kế hoạch, tăng 6,9% với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 332,9 ngàn lượt khách, đạt 92,5% kế hoạch, tăng 20,1% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu: Trong tháng đạt 43,6 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng trước; tính chung 11 tháng kim ngạch xuất khẩu 433,6 triệu USD, tăng 8,4% kế hoạch và tăng 32,8% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu: Trong tháng đạt 2,5 triệu USD, tăng 36,6% so với tháng trước; tính chung 11 tháng kim ngạch nhập khẩu 54,8 triệu USD, tăng 9,6 % kế hoạch và giảm 10,5% so với cùng kỳ.

Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản (tính đến 15/11): Giá trị khối lượng hoàn thành là 3.172,067 tỷ đồng, đạt 75,29% kế hoạch. Giá trị giải ngân là 3.061,9 tỷ đồng; đạt 72,67% kế hoạch. Giao thông nông thôn (tính đến ngày 15/11/2017), ước khối lượng tháng 11 thực hiện đầu tư mới 30 km, lũy kế từ đầu năm đạt 381,42/328 km, vượt 16,3% so với kế hoạch năm 2017; nâng tổng số km đường GTNT của tỉnh lên 5.116,9 km/7.084 km, đạt 72,2%. Giá trị khối lượng thực hiện là 296,47 tỷ, đạt 76,58% kế hoạch, giá trị cấp phát là 341,97 tỷ, đạt 88,34% kế hoạch.

Tình hình thu hút đầu tư: Trong tháng 11 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 138 doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới trong tháng chủ yếu trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Lũy kế đến tháng 11 cấp phép đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư cho 1.399 doanh nghiệp, tăng 20% so cùng kỳ; với tổng vốn 16.791 tỷ đồng. Giải thể 290 doanh nghiệp, giảm 177 doanh nghiệp so cùng kỳ.

Tài chính: Trong tháng, tổng thu ngân sách đạt 750,5 tỷ đồng, tổng thu 11 tháng 8.153 tỷ đồng, đạt 92,2% dự toán, tăng 17,6% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách đạt 1.086 tỷ đồng, tăng 11,5% so với tháng trước; tổng chi 11 tháng 10.005 tỷ đồng, đạt 83,8% kế hoạch, tăng 5,3% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển 3.514 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch, giảm 3,7% so với cùng kỳ.

Tín dụng: Tổng nguồn vốn hoạt động đạt 67.400 tỷ đồng, tăng 0,94% so với tháng trước, tăng 17,5% so với đầu năm; trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương 38.850 tỷ đồng, tăng 0,37% so với tháng trước, tăng 18,5% so với đầu năm. Doanh số cho vay trong tháng 9.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đến ngày 30/11/2017 là 53.650 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 18,3% so đầu năm. Nợ xấu 600 tỷ đồng, chiếm 1,1%/tổng dư nợ.

Hoạt động vận tải: Trong tháng, vận tải hành khách đạt 6,1 triệu lượt, tính chung 11 tháng vận tải hành khách 68,2 triệu lượt, đạt 89,9% kế hoạch, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa 917 ngàn tấn, tăng tính chung 11 tháng vận tải hàng hóa 9,7 triệu tấn, đạt 90,3% kế hoạch, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

2. Văn hóa – xã hội

Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động chào mừng nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Triển khai thực hiện việc hỗ trợ chế độ chính sách cho học sinh thuộc đối tượng đang học ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, các hoạt động chuyên ngành: Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 cho các đơn vị. Hướng dẫn tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS, THPT vòng tỉnh năm học 2017-2018.

Ngành Văn hóa và Thể thao và các địa phương phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị: Tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XI năm 2017 tại huyện Gò Quao; Lễ hội Nghinh Ông Kiên Hải năm 2017 tại huyện Kiên Hải. Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện An Biên (Đại hội điểm của tỉnh).

Trong tháng, giải quyết việc làm 3.949 lượt lao động, trong đó xuất khẩu lao động 05 người; 11 tháng giải quyết việc làm cho 34.657 lượt lao động, đạt 99,02% kế hoạch, xuất khẩu lao động 96 người. Các cơ sở đào tạo nghề tổ chức dạy nghề cho 2.947 người, nâng tổng số dạy nghề đến nay 24.525 người, đạt 98,1% kế hoạch. Giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 827 lao động, tổng số trợ cấp thất nghiệp 11 tháng 7.062 lao động. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, các chính sách bảo trợ xã hội.

Ngành Y tế đã chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, giám sát, không để dịch lớn xảy ra, trong tháng bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đã có xu hướng giảm so với tháng trước: Sốt xuất huyết có 95 ca mắc, so với tháng trước giảm 104 ca. Tay - chân - miệng có 195 ca mắc, so với tháng trước giảm 95 ca mắc. Đến ngày 15/11/2017 tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 80,52%.

3. Công tác quốc phòng – an ninh, thanh tra và đối ngoại

Trong tháng, phạm pháp hình sự xảy ra 89 vụ, tăng 13 vụ so với tháng trước, đã điều tra khám phá 73/89 vụ, bắt 103 đối tượng; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá 4/4 vụ. Cháy, nổ xảy ra 04 vụ, làm 03 người chết, thiệt hại tài sản trên 4,5 tỷ đồng.

Tai nạn giao thông (tính đến ngày 15/11) xảy ra 18 vụ (tăng 4 vụ), làm chết 06 người (giảm 01 người), bị thương 15 người (tăng 5 người).

Trong tháng, thanh tra toàn tỉnh thực hiện và kết thúc 52/69 cuộc thanh tra. Về tổ chức: Kiểm điểm rút kinh nghiệm 20 tập thể, 55 cá nhân; kiểm điểm có hình thức kỷ luật 5 cá nhân. Về vật chất: Phát hiện sai phạm 02 tỷ 903 triệu đồng; thu nộp ngân sách nhà nước 01 tỷ 674 triệu đồng.

Tình hình an ninh trật tự tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Kiên Giang cơ bản ổn định; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào đã đi vào nề nếp, các cá nhân, tổ chức đều nắm và tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; Công tác phân giới cắm mốc được quan tâm, Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh cử các đội phân giới cắm mốc tổ chức họp song phương với đội phân giới cắm mốc của Campuchia để hoàn thiện hồ sơ phân giới cắm mốc và tiến hành gắn các cột mốc phụ.

4. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Đề nghị Trung ương xét thẩm định đề án thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Ban hành Quyết định phê duyệt danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Y tế năm 2017. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cho 15 đơn  vị, địa phương. Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 với số lượng tuyển dụng là 64 người.

Việc thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh kế hoạch hành động xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đến tháng 11/2017, toàn tỉnh có 21/21 đơn vị sở, ngành và 15/15 Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai dịch vụ công trực tuyến, với 1.660 dịch vụ công trực tuyến, trong đó mức độ 3 là 656 dịch vụ; mức độ 4 là 68 dịch vụ.

Công khai thông tin tiến độ giải quyết hồ sơ và liên thông văn bản điện tử với Cổng Thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ, đến thời điểm hiện tại: Đã có 48.874 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý qua hệ thống với tỷ lệ giải quyết đúng hạn là 66.08%; trao đổi văn bản điện tử qua mạng đạt 504.144 văn bản trong 47 đơn vị. Thực hiện liên thông văn bản điện tử giữa Văn phòng UBND tỉnh với 47 sở, ngành, huyện; kết nối 15/15 Văn phòng UBND cấp huyện đến 145/145 cấp xã, 327 cơ quan trực thuộc UBND cấp huyện qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2017 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, vận tải, du lịch, kim ngạch xuất khẩu tăng so tháng trước. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư; các sở, ngành tích cực chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn hạn chế: Một số chỉ tiêu thực hiện đạt thấp, so với kế hoạch: Sản lượng lúa, giá trị sản xuất công nghiệp, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản một số nguồn vốn như: Chương trình mục tiêu quốc gia; trái phiếu Chính phủ...

Tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, đang trong giai đoạn chuyển mùa, gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm. Một số dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Diện tích thả nuôi tôm công nghiệp đạt thấp so kế hoạch (82,77%); diện tích tôm nuôi bị thiệt hại từ đầu năm đến nay trên 6.000 ha... Phạm pháp hình sự tăng và cháy nổ tăng mức thiệt hại về người và tài sản. Việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch một số cơ quan, đơn vị, địa phương từng lúc chưa nghiêm, chấp hành chế độ báo cáo chưa đúng thời gian.

MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 12/2017

Tháng 12, tập trung chỉ đạo cho tổng kết hoạt động năm 2017, xây dựng kế họach năm 2018. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các sở, ngành và địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát lại việc thực hiện kế hoạch năm 2017, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh với những chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, nhằm bù đắp những lĩnh vực đạt thấp so với kế hoạch như: Giá trị sản xuất công nghiệp, sản lượng lúa, diện tích nuôi tôm công nghiệp, tổng vốn đầu tư, xây dựng cơ bản…. Chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề về ngân sách và Kỳ họp lệ cuối năm 2017. Rà soát xử lý dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau các Kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh.

2. Chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án năm 2017. Tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Xây dựng kế hoạch đón tết Nguyên đán năm 2018.

3. Chỉ đạo các ngành và địa phương:

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ vụ lúa Mùa và đẩy nhanh tiến độ gieo sạ vụ Đông Xuân năm 2017-2018 theo lịch thời vụ. Chỉ đạo việc vận hành đóng, mở cống phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; cập nhật, theo dõi tình hình khí tượng thủy văn, cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai có thể xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Triển khai kế hoạch bình ổn thị trường dịp cuối năm 2017 và tết Nguyên đán năm 2018, đảm bảo ổn định thị trường và cung ứng sản phẩm hàng hóa thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng. Tăng cường hoạt động quản lý thị trường, chống gian lận thương mại, buôn lậu; kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...

- Chỉ đạo kiểm tra điều kiện an toàn các phương tiện vận tải khách, nhất là các tuyến đường thủy, vận chuyển khách ra các đảo, Sở Giao thông vận tải làm việc với các doanh nghiệp có kế hoạch tăng chuyến trong các dịp nghỉ lễ, tết.

- Tăng cường công tác giám sát tình hình dịch, bệnh và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trong các dịp lễ, tết, một số nơi tập trung đông người.

- Các ngành chức năng và các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện đúng, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Các lực lượng chức năng duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hạn chế đến mức thấp nhất và kiềm chế tai nạn giao thông nhất là dịp lễ, tết. Mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, băng nhóm. Tăng cường phòng chống cháy nổ. Quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vấn đề bức xúc, không để xảy ra điểm nóng trong dịp cuối năm.

- Tuân thủ nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Kiểm tra và báo cáo việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh lề lối làm việc cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ.

Trên đây là Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017, các sở ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt./.

Phòng Tổng hợp VP.UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin đã đưa:

 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3944977 , Fax: (0297) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.