Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Thông tin được đưa ngày: 27-12-2017
Huyện Giồng Riềng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chủ chốt các cấp

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2015-2020

Những năm qua, thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đã góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn huyện Giồng Riềng.

Giồng Riềng là huyện thuần nông nghiệp, có tổng diện tích tự nhiên 63.936,27 ha; trong đó diện tích sản xuất lúa 46.600 ha; có 19 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn (18 xã và 01 thị trấn). Đảng bộ huyện Giồng Riềng có 63 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, 299 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 5.666 đảng viên. Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện hiện có 215 đồng chí. Dân số toàn huyện 227.842 người; có 03 dân tộc chính gồm: dân tộc Kinh chiếm 82,89%, dân tộc Khmer chiếm 16,28%, dân tộc Hoa chiếm 0,78%, còn lại dân tộc khác.

Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện (triển khai trong nội bộ Đảng đạt trên 97%); qua đó, các chi, đảng bộ đều xây dựng kế hoạch thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy để chỉ đạo thực hiện; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cụm; Huyện ủy viên, Trưởng, Phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện trực tiếp chỉ đạo xã, thị trấn, cùng với cấp ủy cơ sở thường xuyên chỉ đạo, uốn nắn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tập thể và cán bộ, đảng viên ở cơ sở; đồng thời thực hiện khá tốt việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy hàng năm. Kết quả, từ tháng 7-2012 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 05 đoàn kiểm tra, khảo sát đối với 19 xã, thị trấn và 12 chi bộ ban ngành, đoàn thể huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tổ giúp việc trực tiếp kiểm tra, khảo sát 12 cuộc đối với 121 lượt chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Các chi, đảng bộ trực thuộc kiểm tra, 236 cuộc, 258 tổ chức với 2.116 đảng viên; giám sát 118 cuộc, với 122 tổ chức và 1.146 đảng viên; trong công tác kiểm tra, giám sát có nội dung về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có những cách làm mới, sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương như ban hành Công văn số 225-CV, ngày 07-3-2017 về việc uốn nắn tình hình sinh hoạt Đảng, giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu cấp ủy, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng; Quyết định số 2070-QĐ/HU, nay là Quyết định 2873-QĐ/HU, ngày 02-11-2017 phân công cấp ủy, trưởng, phó ban, ngành tham dự sinh hoạt, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó phân công các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp huyện theo dõi, chỉ đạo 299 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 41 chi bộ cơ sở, các tổ chỉ đạo 22 đảng bộ cơ sở. Đồng thời, giao trách nhiệm, quyền hạn cho Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cụm, Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn, nắm tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, những khó khăn, vướng mắc để trao đổi, đề xuất, báo cáo có hướng giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở những nội dung nêu gương của Quy định số 101-QĐ/TW gắn với việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, từng cán bộ, đảng viên đều viết bản đăng ký nêu gương gắn với việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả, có trên 95% tập thể và trên 93% đối với cá nhân xây dựng kế hoạch và bản đăng ký “làm theo” (trong đó có trên 300 đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện và xã, thị trấn; 3.901 đảng viên; 2.294 công chức, viên chức chưa phải là đảng viên viết bản đăng ký “làm theo”).

Hàng năm thực hiện công tác tự phê bình và phê bình đều gắn với việc kiểm điểm trách nhiệm đối với công việc và nhiệm vụ của đơn vị; về phẩm chất cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã có ý thức tốt trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong thực hành tiết kiệm, mỗi năm toàn huyện đã tiết kiệm hàng tỷ đồng chi hành chánh để đầu tư mua trang thiết bị, chăm lo cải thiện đời sống cán bộ công chức, viên chức. Đối với tổ chức, cán bộ sai phạm, huyện và cơ sở đã xử lý kịp thời một số vụ việc tiêu cực. Qua xử lý đã góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức sơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lại niềm tin trong Đảng bộ, trong nhân dân. Kết quả qua 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, huyện đã khen thưởng 44 tập thể, 66 cá nhân, đề nghị tỉnh tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 95 cá nhân.

Theo đồng chí Cao Quốc Điện - Phó Bí thư Huyện ủy, cho biết nhiệm vụ trong thời gian tới của Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo từng cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định 101-QĐ/TW, gắn với việc triển khai thực hiện tốt Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quan tâm chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trong thực hiện chỉ thị; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm Quy định 101-QĐ/TW và Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện để nhân rộng phong trào./.

Quốc Tuấn

[Trở về]

Các tin đã đưa:

 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3944977 , Fax: (0297) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.