Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Thông tin được đưa ngày: 4-1-2018
Huyện Giang Thành: Tập trung kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chủ chốt các cấp

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Giang Thành (mở rộng) sơ kết công tác quý III-2017 - Ảnh tư liệu

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua đó, nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu về đạo đức, lối sống, tác phong chuẩn mực, gần dân, sát dân, chủ động đối thoại và giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Giang Thành là huyện biên giới có diện tích tự nhiên 41.284,35ha, có đường biên giới dài 42,8km, dân số 29.350 khẩu, có 03 dân tộc chính (Kinh, Khmer và Hoa, trong đó dân tộc Khmer chiếm 21,2%); có 05 xã với 29 ấp và 178 tổ nhân dân tự quản. Đảng bộ huyện hiện có 36 chi, đảng bộ cơ sở với 1.105 đảng viên, trong đó có 154 cấp ủy viên; 71 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 191 cấp ủy viên. Có 46 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn với 628 cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ giữ chức vụ từ phó, trưởng phòng cấp huyện và tương đương trở lên là 110 người.

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của Quy định số 101-QĐ/TW, của Ban Bí thư, cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Qua triển khai quán triệt hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều có sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, hành động trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng có sự quan tâm giải quyết những bức xúc trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó có nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ như: Công văn số 364-CV/HU, ngày 19-9-2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 69-KH/HU, ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc học tập Chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cá nhân, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã cụ thể hóa các nội dung trong Quy định; thông qua cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nơi công tác để được góp ý. Kết quả có 100% chi - đảng bộ xây dựng văn bản cụ thể hóa; có 97,56% đảng viên viết bản đăng ký nêu gương; có 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đăng ký nêu gương.

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm đánh giá, sơ kết việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, qua 05 năm đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 45 tập thể và 105 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phê bình, nhắc nhở những tổ chức và cá nhân không thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Hàng năm, cấp ủy các cấp đều có xây dựng kế hoạch chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Nội dung tập trung vào việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết quả từ năm 2012 đến nay cấp ủy huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 118 tổ chức đảng và 76 cá nhân cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trong đó có giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với 08 tổ chức đảng.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên, công dân được cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đã kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước từ trong nội bộ đến quần chúng nhân dân, nhất là các chủ trương liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo của đảng viên và công dân. Từ đó đã làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Định kỳ có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và công dân thực hiện cơ bản theo quy trình, đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo thời gian, thực hiện khách quan, dân chủ, đạt hiệu quả cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo công tác tự phê bình, kiểm điểm hằng năm, trong thực hiện cơ bản bám vào hướng dẫn của trên; đa số cán bộ đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn trong đóng góp xây dựng, trên tinh thần đồng chí thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; không có biểu hiện lợi dụng tự phê bình để bôi nhọ, đả kích lẫn nhau. Đặc biệt là qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác tự phê bình và phê bình đã thật sự có sự chuyển biến rõ nét; từng tổ chức, cá nhân đã mạnh dạn, thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục sửa chữa; có nhiều đồng chí là cán bộ lãnh đạo quản lý, tự giác, mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và nghiêm túc khắc phục để cấp dưới noi theo. Các cấp ủy đảng có sự quan tâm giải quyết những bức xúc trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó có nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Theo đồng chí Tạ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết trong thời gian tới Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc việc tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Công văn số 477-CV/TU của Tỉnh ủy và Công văn số 364-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy gắn với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và việc thực hiện Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, nhằm nâng cao nhận thức để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ cấp dưới và quần chúng nhân dân noi theo… Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Công văn của Tỉnh, Huyện về thực hiện trách nhiệm nêu gương và Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên./.

Quốc Tuấn

[Trở về]

Các tin đã đưa:

 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3944977 , Fax: (0297) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.